Lutin de la Clairère aux louves (T) HD/A
Femto du Bois du Tôt (T) HD/
Eden de la Clairière aux Louves (T) HD/
Xerox van de Hoge Laer (T) HD/  
 
Tee van de Hoge Laer (T) HD/A
Glam du Sart des Bois (T) HD/A
Kleo van de Hoge Laer (T) HD/
18.10.02 * HD/B * Owner : Paula en Firmin Aertgeerts
 
Millo vabn de Hoge Laer (T) HD/A
Cartoon du Perigord vert (T) HD/A
Ijes van de Hoge Laer (T)
Umbra van de Hoge Laer (T) HD/  
 
G' Silence du Sart des Bois (T) HD/
Funky du Sart des Bois (T)HD/
Ethel du Sart des Bois (T)HD/